Domov

Svet kolpe

Vloga kolpske doline v evropskem prostoru

Energijsko gledano je Evropski prostor sestavljen okrog osi, ki se razteza od Krete čez srednjo Evropo do Islandije. Ima podobno vlogo kot hrbtenica pri človeškem telesu. Vzdolž hrbtenice se nahaja sedem glavnih energijskih centrov imenovanih »čakre«. Kolpska dolina leži ob hrbtenici Evrope in sicer prav na robu energijskega polja sončnega pleteža. Slednje se razteza med Prago in Bernom,oziroma med Frankfurtom in Zagrebom. Lahko ga primerjamo z notranjim soncem. Slednji ima nalogo oskrbovati Evropski prostor z življenjskimi silami.

Na področju sveta Kolpe se nahajajo dragoceni vitalno-energijski viri, iz katerih se napaja širno polje solarnega pleksusa Evrope, da bi lahko opravljalo svojo vlogo v evropskem prostoru.

1= Kreta, Grčija (korenski center Evrope)
2= Balkan v sodelovanju z Južno Italijo in Panonsko nižino (spolni center Evrope)
3= Srednja Evropa - energijsko polje sončnega pleteža Evrope
7= Islandija (kronski center Evrope)

  • ORGANIZIRAMO VODENE OGLEDE V ENERGIJSKI SVET KOLPE
  • PAKETI ENO ALI VEČDNEVNI
  • POKLIČITE ALI POŠLJITE POVPRAŠEVANJE IN POSLALI VAM BOMO PROGRAM .
Ko se približate litopunkturnemu kamnu in stopite v njegovo energijsko polje, za nekaj časa ostanite v tišini in zbranosti. Opazujte svoje občutke in telesne reakcije.
Morda boste nevidne sile kraja najbolje začutili, če kamnu obrnete hrbet. Hrbet je poleg rok najbolj občutljiv instrument za dojemanje vitalnih, čustvenih in duhovnih sil prostora.
Kvalitete katere litopunkturni kamen koncentrira boste lahko doživeli, če kamen trdno objamete in se predate silam, ki tečejo skozenj.
Poskusite naslednjo vajo dojemanja: vzemite litopunkturni kamen za kratek čas vase in opazujte občutke, ki se bodo porodili znotraj vas.
Vaja dojemanja: Oddaljite se od litopunkturnega kamna za nekaj korakov in mu obrnite hrbet. Potem z rokami tipajte v prostor za hrbtom. Kakšne kvalitete občutite?

Namen meditativne poti

Namen oblikovanja meditativne poti je, da se obiskovalcu preko različnih pristopov poskuša usmeriti pozornost na okolico, naravo, vidne in nevidne stvari, ki jih obdajajo. Ljudem, ki nimajo posebnih znanj, so pa odprti za občutke, zaznave in naravo želimo ponuditi, da bodo skozi pripovedko, enostavno vajo ali poglobljeno hojo odprli svoje srce domišljiji in prostoru.
Pot bo primerna za sprehod od točke do točke (pripravljene vaje) inmed posameznimi točkami bo imela poudarjen meditativni značaj (pripravljene vaje za poglobljeno hojo, ples). Pokazalo se je, da so možne krožne izpeljave poti, daljše – krajše, s poljubnim začetkom.
V nadaljevanju navajamo primere meditativnih vaj katerim se bo lahko obiskovalec posvetil tekom poti:

1. primer – Spoznavanje flore

Primer spoznavanja posamezne rastlinske vrste:
Bukev z latinskim imenom Fagus sylvatica je eno najbolj razširjenih dreves pri nas. Doseže višino do 30 metrov in ima srebrno sivo lubje. Bukev doseže starost do 300 let. Njeni listi so sprva sveže zeleni, svilnato dlakavi, kasneje postanejo temno zeleni in goli. Bukve cvetijo med olistanjem, v času od aprila do maja. Septembra ali oktobra pa dozorijo trirobi, bleščeče rjavi plodovi, imenovani žir. Z njim se prehranjujejo živali, ter tako skrbijo za raznašanje plodov. Včasih so odpadli žir uporabljali tudi ljudje – iz njega so s stiskalnicami pridobivali okusno jedilno olje. V obdobjih hude lahkote pa so iz žira delali tudi moko.
Ljudsko izročilo bukev poimenuje 'Kraljica gozda', njen kralj pa je hrast. Povezana je z modrostjo in učenostjo. Mogoče predvsem zato, ker so bile prve knjige narejene iz tankih plasti bukovega lesa. Etimološko gledano se še vedno da najti izvor tega običaja. Star slovenski izraz za knjige so bukve, bukle, nemško ime za bukev je Buche, za knjigo pa Buch. Švedi imajo enak izraz za knjigo in bukev – bok. Anglosaško ime za bukev je bilo boc, kar se je razvilo v sodobno angleško ime za knjigo – book.
Primer meditativne vaje za stik z rastlinami:
Z naslednjo vaje se učimo in razvijajmo svojo občutljivost in s tem hkrati vedno znova obdarujmo naravo. Nikdar se ne da dovolj poudariti, kako pomembno je vzpostaviti oseben odnos do krajev, narave, dreves ali skal. Oseben odnos ne pomeni samo opazovati ali se navduševati nad lepoto narave. S tem nismo naravi še ničesar dali. Zadovoljili smo le svojo radovednost ali svoje veselje. Poizkusimo vzpostaviti bolj oseben odnos, navezati stik, pogovor z določenim drevesom preko naslednje meditativne vaje.
  • Poiščimo si drevo, ki nas vizualno najbolj potegne. Se mu spoštljivo približajmo do meje drevesne krošnje, usmerimo svojo srčno pozornost k drevesu in prosimo za pogovor. V kolikor je odgovor pritrdilen nadaljujmo z vajo.
  • Naš namen je lahko samo navezati stik, se prepustiti občutenju povezave z drevesom. Lahko pa delujemo z namenom, si zamislimo vprašanje katerega zastavimo izbranemu drevesu.
  • Za trenutek se izbranega drevesa v mislih ljubeče dotaknimo. Zavedajmo se, da se čustvena komunikacija prenese v trenutku.
  • Potem prisluhnimo v svojo notranjost, da bi dojeli odziv ali odgovor drevesa, ki smo se ga dotaknili. Lahko pride v obliki nenadnega prebliska, misli, podobe, občutka ali celo vonja.
  • Ko začutimo, da smo prejeli odgovor se zahvalimo in spoštljivo umaknemo. V miru si poskusimo razložiti videno ali povedano.

2. primer – Spoznavanje favne

Pri celostnem zaznavanju prostora ne moremo mimo živalskega kraljestva. Meditacijska pot je namenjena razvoju večje senzibilnosti za svet, ki nas obdaja, kar pa pomeni tudi prepoznavanju sporočil, ki jih za nas puščajo živali. Tekom poti bomo predstavili različne živali, ki so za Kolpski svet izrednega pomena. Prikažemo jih na poglobljen način, z razlago simbolike, ki jo posamezna žival uteleša.
Primer spoznavanja simbolike medveda:
V davnini je medved predstavljal vstajenje. Žival leže k dolgem spanju, njen srčni utrip se upočasni in skoraj obstane. Vstop v votlino, maternico zemlje, simbolno predstavlja zmožnost vpogleda vase. Ko si vzamemo čas, da prebavimo izkušnje, poiščemo odgovore potujemo globoko vase in ko se vrnemo v svet smo modrejši, kot medved, ki se ponovno rodi iz zimskega spanja.
V psihi medved predstavlja sposobnost uravnavanja življenja, zlasti življenja občutkov. Njegova moč je v tem, da živi ciklično, da je popolnoma čuječ, ali pa miruje v zimskem spanju, med katerim obnovi energijo za naslednji cikel. Podoba medveda uči, da je mogoče obvladovati pritisk na čustveno življenje, zlasti pa biti divji in velikodušen obenem. Možno je biti molčeč in dragocen. Lahko varuješ svoje ozemlje, jasno zarišeš meje, zatreseš nebo, če je treba, a si vseeno razpoložljiv in dostopen.

3. primer - Meditativna hoja za ozemljitev

Lepota narave nas lahko tako zanese, da zaradi nje pozabimo na telo. Vse kar od nas ostane so samo oči, ki srkajo lepoto okolice ter noge, ki nas nezavedno nesejo naprej. Naslednja vaja je zato namenjena vrnitvi naše pozornosti nazaj v telo, na osrediščenje in ozemljitev.
Primer meditativne hoje:
Pri sprehodu skozi naravo si vzemi nekaj časa za poglobitev osebne ozemljitve. Hodimo počasi kot pri posnetkih s časovno lupo. Ko dvignemo nogo od tal si predstavljajmo, da se stopala drži najmanj za ped debela plast zemlje. Ko položimo nogo nazaj na tla imejmo občutek, da smo zemljo vrnili v zemljo. Ko dvignemo naslednjo nogo si spet predstavljajmo, da smo skupaj s stopalom dvignili v zrak debelo plast zemlje in tako naprej. Opazujmo, kako se naša zavest vedno bolj osredinja v telesu in postaja vse bolj stabilno in povezano z zemljo.

4. primer - Ples v krogu

Ples z namenom, kot je na primer za rodovitnost, so poznala že stara ljudstva. Namen našega plesa je, da prebudimo sebe in zemljo, ko z nogami zabobnamo po gozdnih tleh. Energija ljudi, ki v krogu ponavljajo iste korake se vtke v zemljo in ustvari mandali podobno matrico z novim energetskim nabojem. Tako plesalci in Zemlja vstopijo v medsebojni vitalni odnos, ki jim pomaga uresničiti namen, za katerega plešejo.
Ples smo zasnovali na način, ki ustreza prostoru in njegovi energiji. Predstavili jih bodo vodniki na meditacijskih poteh.
Primer plesa v krogu:
Na kraju, kjer se teren zravna in razširi, pred brzicami Nežice in pod budnim očesom Stražarjev zaplešemo ples v krogu, ki nam pridobi možnost nadaljevanja. Ples je prošnja za ključ za vstop v posebno svet predel Nežice. Pridobimo ga od skalnatih stražarjev in je izveden preko plesnih korakov, namesto bolj običajnega petja ali meditacije. Ples se izvaja v krogu, sklenjenih spuščenih rok. Ritem je hiter, kot so hitre žuboreče vode Nežice. Začne se s tremi koraki v levo, nato se korak poravna, spet trije koraki v levo, poravnava in še ena ponovitev. Nato sledijo trije koraki navznoter, ki jih začne leva noga. V središču kroga se roke privzdignejo, po treh korakih ritensko se roke spustijo in se sklonimo v predklon. To ponovimo še dvakrat, ter nato celotno zaporedje korakov v levo in navznoter še dvakrat, da dobimo zaporedje treh sekvenc.

5. primer – Stik z elementarnimi bitji

Naš planet ni le mrtva zaplata materije na katerem se je slučajno razvilo življenje. Narava, Zemlja je živo, zavedajoče se bitje. Njeno zavest predstavljajo energetska bitja, katera niso utelešena, torej nimajo fizičnega telesa, temveč obstajajo na čustvenem nivoju zavedanja. Imenujejo se elementarna bitja. Njihova naloga je omogočanje in oblikovanje življenja na Zemlji. Elementarna bitja so inteligenca elementov, katere lahko grobo razdelimo na zemljo, vodo, ogenj in zrak. Vsako elementarno bitje ima torej korenine v določenem elementu, ima določeno lastnost, vlogo ustrezno elementu kateremu pripada.
Zračna elementarna bitja skrbijo za razsežnost in manifestirajo kvaliteto prostora. So bitja komunikacije in ritma. Pomagajo, da se glas širi, da se mi širimo po prostoru, zato je vsak premik oblika komunikacije. Elementarna bitja ognja so bitja najgloblje zemeljske plasti in od tod tudi nosilec ravnotežja. So bitja procesov preobrazbe – umiranja in rojevanja, nosilec luči in navdiha. Bitja vodnega elementa imajo funkcijo nosilca vodnega elementa v vseh oblikah življenja, v atmosferi, v zemlji,…. Skrbijo, da je vodni element prisoten povsod in tudi v pravem razmerju. Zemeljska elementarna bitja so tista, ki sodelujejo z živimi bitji – drevesi, živalmi, minerali, itd.., tudi z elementarnim bitjem človeka. Vsa elementarna bitja so povezana v celoto, so kot celice enega organizma. So vsepovsod, vse prežemajo in so hkrati eno.
Primer meditativne vaje za stik z elementarnimi bitji vode:
Umirimo se, poglobimo vase in občutimo notranji mir in prisotnost v trenutku. Zavemo se, da je voda sestavni del našega telesa. Z njo smo prepojeni. Svoj notranji pogled usmerimo na področje pleksusa. Predstavljamo si, da se na tem področju našega telesa nahaja okrogla odprtina. Povabimo bitja vodnega elementa naj zaplavajo skoznjo. Tako pridemo v stik z vodno kvaliteto. Opazujemo in ozaveščamo komunikacijo, ki se je zgodila, razbiramo simbole, občutke, uvide,…

6. primer – Poglobljeno zaznavanje kraja

Resničnost je večplastna in čeprav z našimi petimi čutili zaznavamo zgolj fizično realnost, so za njo še druge plasti, za katere pa potrebujemo primerna orodja, da jih spoznamo. Meditacija je eno izmed njih. Vaje so oblikovane na način, ki pomaga vsakdanjemu človeku vstopiti v skrivnost določenega kraja. Medtem sočasno, ko spoznava kraj, spoznava tudi sebe.
Primer meditativne vaje za poglobljeno zaznavanje kraja:
Meditacijska vaja se nahaja na začetku poglobljenega potovanja v prostor, na kraju ob reki Kolpi, ki deluje kot vzletna točka, obenem pa deluje tudi kot osnovni zapis Kolpskega prostora.
Prostor je gosto posejan s svetlobnimi stebri, ki segajo visoko v neskončnost. Če se ozremo naokoli opazimo da so tudi drevesa z načinom rastja postala del tega procesa. Za resnični vstop v prostor moramo tudi mi postati del njega, zato predlagam, da raztegnemo svoje telo visoko v nebo in sami postanemo en izmed svetlobnih stebrov, medtem ko noge ostanejo trdno na zemlji.

7. primer – Zdravljenje

Zemlja in kraji na njej so prepojeni s srečo, dokler smo ljudje skupaj z drugimi bitji pripravljeni sodelovati v življenju, ki se odvija okoli nas. Če nekoč pomemben kraj pozabimo in le-ta zaradi tega utone v pozabo ter izgubi svoj prvotni namen, postane odtujen in nezmožen opravljati svojo nalogo. Ker smo ljudje del narave ta proces vpliva tudi na nas. Med nami in naravo obstaja povratna zveza – kadar ji škodimo, škodimo sebi in kadar ji pomagamo, pomagamo sebi.
Primer meditacije za zdravljenje kraja:
Trnuljčica - meditacija za obuditev spečih potencialov kraja cerkve Svete Trojice pri Slavskem lazu.
Hrib, kjer stoji cerkev je zapuščen in obrasel z trnjem. Živa pozornost je le Stara lipa, ki varuje spečo skrivnost. V meditaciji se uležemo na kamnito mizo in zaspimo v stoletni spanec. Naše telo obraste trnje in grmičevje in tako spimo in čakamo na sporočilo, na nekaj pozabljenega, nekaj pristnega za kar se splača prebuditi v novo življenje. Trnje potem izgine, zbudimo se drugačni, z novim zavedanjem. V zahvalo podarimo simbolno del tistega, kar nas je prebudilo Stari lipi, ki komaj čaka, da zašepeta to angelom, varuhom tega svetega kraja. Tako prebujamo sebe in obenem nežno tudi Zemljo.

8. primer - Krajevne pripovedke

Krajevne legende, pripovedke in običaje smo prevedli v sodobni jezik pravljičnih pripovedk. Zgodbe tako ohranijo svoje prvotno izročilo, spremeni se le simbolični jezik v katerem so povedane.
 
eden.jpg

Aktualni paketi

Aktualni dogodki


Rezervacije